Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej często stanowi jedyne rozwiązanie, jeżeli wpadłeś w stan niewypłacalności i nie potrafisz wyjść samodzielnie ze spirali zaciągniętych zobowiązań finansowych. Powinieneś jednak wiedzieć, że upadłość konsumencka powoduje wiele skutków. Warto je poznać, jeszcze zanim podejmiesz decyzję, czy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu upadłościowego. A czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można ponownie wziąć kredyt? O tym piszemy poniżej.

Upadłość konsumencka a umorzenie kredytu hipotecznego lub gotówkowego zaciągniętego przed wszczęciem postępowania o upadłość konsumencką

Zacznijmy od wyjaśnienia, że mając już wcześniej zaciągnięty kredyt hipoteczny, możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd, badając jedynie niewypłacalność dłużnika, wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Następnie postępowanie zostanie przejęte przez syndyka, który wskaże listę wierzycieli i skład majątku (zostanie on spieniężony, a powstała kwota przeznaczona na spłatę zobowiązania). Sąd natomiast ustali, jaka część kredytu hipotecznego zostanie umorzona. Kwota ta jest uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej Ciebie jako dłużnika i Twojej rodziny.

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny czy gotówkowy – czy możesz go wziąć w trakcie trwania postępowania upadłościowego?

Jeżeli złożyłeś już wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to przepisy prawne nie zabraniają zaciągnięcia kredytu gotówkowego albo hipotecznego. Nie zalecamy jednak, abyś to robił, ponieważ Upadły nie powinien podejmować czynności, które mogłyby pogorszyć zdolność do wykonania planu spłaty. Jeżeli sąd stwierdzi, że skutkiem Twoich działań jest zmiana możliwości wykonania planu spłaty, może dokonać zmiany tego planu poprzez:

  • wydłużenie okresu jego wykonania (do kolejnych 18 miesięcy) albo
  • uchylenie planu spłaty bez jednoczesnego umorzenia długów.

W praktyce będziesz mógł jedynie zawierać tzw. drobne umowy życia codziennego, np. kupić żywność albo bilety na komunikację miejską. Natomiast jeżeli koniecznie będziesz chciał zaciągnąć kredyt gotówkowy albo hipoteczny w trakcie trwania postępowania o upadłość konsumencką, powinieneś uzyskać na to zgodę sądu upadłościowego. Przede wszystkim ma to na celu zabezpieczenie Twoich wierzycieli i niepozwolenie na to, abyś zaciągnął nowe zobowiązania finansowe.

Kredyt po upadłości konsumenckiej – czy jest to możliwe?

Po zakończeniu stanu upadłości konsumenckiej każdy upadły zaczyna od nowa. Nie ma długów, ale nie ma też majątku. Z czasem może pojawić się potrzeba albo konieczność ponownego zaciągnięcia w banku kredytu. Czy jest to możliwe?

Tak, ponieważ żadne przepisy prawne nie zabraniają bankom udzielania kredytów osobom oddłużonym. Zgoda sądu nie będzie w tym wypadku potrzebna.

Musisz jednak pamiętać o tym, że każdy bank, udzielając Ci kredytu, będzie badał Twoją zdolność kredytową, a na nią ma wpływ raport BIK, czyli raport z Biura Informacji Kredytowej, które przechowuje informacje na temat wszystkich Twoich kredytów. Jest to tzw. historia kredytowa, którą BIK gromadzi, aby bank albo inna instytucja finansowa, która udziela Ci kredytu, mogła oszacować ryzyko związane z jego udzieleniem. To, czy otrzymasz kredyt, będzie zależeć od wewnętrznych procedur konkretnego banku.

Dane, które zawarte są w BIK, mogą być przetwarzane bez Twojej zgody jeszcze przez okres 5 lat, licząc od daty umorzenia zobowiązań. Dopiero gdy ten okres minie, możesz wystąpić o usunięcie danych z BIK, aby mieć pewność, że problematyczne zobowiązania nie będą brane pod uwagę przy ocenie Twojej historii kredytowej. To oznacza, że powinieneś liczyć się z tym, że przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia upadłości konsumenckiej, możesz mieć trudności z zaciągnięciem nowego kredytu.

Jeżeli nie radzisz sobie ze spłatą długów, nie zwlekaj. Na naszej stronie bezdlugow.pl sprawdzisz, jak możemy Ci pomóc wyjść na finansową prostą i przeprowadzić przez cały proces ogłaszania upadłości!

BezDlugow.pl