Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie za pracę w przypadku upadłości konsumenckiej?

Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie za pracę w przypadku upadłości konsumenckiej?

Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie za pracę? To jedno z powtarzających się pytań, jakie interesuje osoby rozważające złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Bo o ile dłużnicy kojarzą jeszcze, kim jest syndyk, tak nie wiedzą, przez jak długi czas od ogłoszenia stanu upadłości przez sąd syndyk może zajmować pobierane przez nich wynagrodzenie za pracę. Warto o tym wiedzieć, bo wynagrodzenie za pracę jest najczęstszym składnikiem wchodzącym w skład masy upadłości.

Co może zająć syndyk, a czego nie?

W skład masy upadłości (tj. twojego majątku od dnia ogłoszenia upadłości) wchodzi majątek należący do ciebie w dniu ogłoszenia upadłości, ale również ten, który nabędziesz podczas trwania postępowania upadłościowego. Syndyk nie może jednak zająć tych składników, które na podstawie przepisów prawnych zostały wyłączone od egzekucji.

Oznacza to, że syndyk nie zajmie przedmiotów niezbędnych, które zaspokajają twoje podstawowe potrzeby materialne i kulturalne, biorąc pod uwagę tzw. przeciętną stopę życiową społeczeństwa. Nie zajmie ci zatem, np. pościeli, odzieży codziennej niezbędnej dla codziennego funkcjonowania, nie będzie żądał rozmontowania mebli kuchennych lub w salonie. Ale może, chociaż nie musi, zająć np. telewizor lub zmywarkę i będzie to zależało, czy uzna je za przedmioty niezbędne do życia, czy raczej mające wpływ na zwiększenie twojej zamożności i prestiżu.

Ponadto syndyk nie zajmie narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej oraz surowców niezbędnych do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyjątkiem jednak pojazdów mechanicznych. Jeżeli np. wykorzystujesz laptop do pracy wykonywanej, czy to w ramach zawartej umowy o pracę, czy umowy zlecenia, nie zostanie on zajęty przez syndyka.

Syndyk a wypłata wynagrodzenia za pracę – ile może zająć?

Jeżeli podstawą Twojego zatrudnienia jest umowa o pracę, to zgodnie z przepisami Kodeksu pracy syndyk może dokonać potrącenia do wysokości połowy twojego wynagrodzenia za pracę. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tę kwotę zatem syndyk ci pozostawi. Jeśli jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru twojego czasu pracy.

Powyższe zasady stosuje się do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. Wynika to z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to zatem, że jeżeli wykonujesz pracę w ramach umowy lub kilku umów cywilnoprawnych, a spełniają one powyższe warunki (powtarzalność, zawarcie w celu utrzymania się lub stanowią twoje jedyne źródło dochodu), to syndyk może zająć ci tyle samo wynagrodzenia, ile może pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Przykład:

Osiągasz dochód w wysokości 5000 zł brutto. Nie masz osób na utrzymaniu ani zobowiązań alimentacyjnych. Wynagrodzenie minimalne w roku 2021 wynosi 2800 zł brutto, dlatego syndyk może zająć ci jedynie 2200 zł brutto.

Upadłość konsumencka a wynagrodzenie za pracę – jak długo zajmuje je syndyk?

Syndyk jest organem, który wykonuje swoją funkcję od momentu ogłoszenia upadłości przez sąd aż do zakończenia postępowania o upadłość konsumencką. Postępowanie upadłościowe kończy się z dniem wydania postanowienia o ustaleniu spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań bez ustalania spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań. Oznacza to zatem, że syndyk będzie zajmował twoje wynagrodzenie za pracę od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wydania tego postanowienia.

Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie za pracę w praktyce? Różnie. Pamiętaj, że postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów, a długość jego trwania może wynosić od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Pomożemy ci przejść przez skomplikowany proces upadłości konsumenckiej. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości,wejdź na bezdlugow.pl i umów się na bezpłatną konsultację.

BezDlugow.pl