Niewypłacalność dłużnika – jak ją wykazać w przypadku upadłości?

Niewypłacalność dłużnika – jak ją wykazać w przypadku upadłości?

Niewypłacalność dłużnika jest jedną z przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ale aby wystąpić z wnioskiem do sądu o upadłość konsumencką, musisz nie tylko być niewypłacalny, ale również pozostawać w stanie trwałej niewypłacalności. W jaki sposób wykazać trwałą niewypłacalność w przypadku upadłości? Dowiesz się o tym z tego artykułu.

Niewypłacalność dłużnika – na czym polega?

Niewypłacalność dłużnika polega na niemożności spłacenia przez niego zaciągniętych zobowiązań finansowych. Tracisz zatem zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a ta sytuacja jest trwała. Oczywiście w przypadku, gdy na bieżąco spłacasz swoje zobowiązania finansowe wobec wierzycieli, złożenie wniosku do sądu upadłościowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest bezpodstawne. Z tej właśnie przyczyny niewypłacalność a upadłość pozostają ze sobą w relacji, ponieważ bez niewypłacalności, jeżeli nie można jej stwierdzić u dłużnika, nie jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jak długo powinieneś być niewypłacalny? Przyjmuje się, że dłużnik stał się niewypłacalny, gdy opóźnienie w spłatach zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Pamiętaj, że aby ogłosić upadłość konsumencką, powinieneś spełnić jeszcze inne warunki.

Jak wykazać trwałą niewypłacalność dłużnika?

W stanie niewypłacalności nie chodzi o przejściową i chwilową niemożność uregulowania swoich długów wobec wierzycieli. Nie wiąż niewypłacalności z niemożnością uiszczenia zapłaty w uzgodnionym terminie, ale w ogóle z niezdolnością do jej dokonania. Tę niezdolność będziesz musiał wykazać przed sądem, składając wniosek o upadłość konsumencką. Przyjmuje się, że dłużnik jest stale niewypłacalny, jeżeli jego zadłużenie jest nadmierne w stosunku do wartości jego majątku przez określony czas.

Aby stwierdzić, czy jesteś stale niewypłacalny, nie ma znaczenia, czy nie spłacasz tylko niektórych swoich zobowiązań finansowych, czy wszystkich albo czy obejmuje to wyłącznie wymagalne zobowiązania pieniężne, czy też niepieniężne. Bez znaczenia dla faktu, czy jesteś niewypłacalny, ma również wysokość długów, których nie jesteś w stanie spłacić. Orzecznictwo sądowe wyraźnie podkreśla bowiem, że niewypłacalność istnieje nie tylko wtedy, gdy nie masz środków na spłatę zobowiązań, ale także wtedy, gdy nie wykonujesz zobowiązań z innych przyczyn, np. celowo opóźniasz spłatę, bo chcesz wywrzeć nacisk na swoich wierzycieli w innych kwestiach.

Być może podjąłeś już ze swoimi wierzycielami rozmowy negocjacyjne mające na celu zawarcie ugody lub zarwałeś inny dokument w celu ustalenia realnych nowych terminów spłaty zadłużenia. Jeżeli tak, to w praktyce przywróci to stan wypłacalności. W takiej sytuacji nie będziesz mógł ogłosić upadłości konsumenckiej. Dopiero gdy nie będziesz w stanie dotrzymać nowych terminów spłaty zobowiązań, stan niewypłacalności znów może powstać.

Jeżeli chcesz ogłosić upadłość konsumencką, ale nie wiesz, jak to zrobić, sprawdź na naszej stronie bezdlugow.pl, jak możemy Ci pomóc. Nie czekaj, pozbądź się wierzycieli i daj sobie szansę na życie bez długów.

BezDlugow.pl