Postępowanie upadłościowe – wszystkie etapy krok po kroku

Postępowanie upadłościowe – wszystkie etapy krok po kroku

Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów i jest procesem długotrwałym. Na pytanie, ile trwa takie postępowanie, trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ przepisy prawne nie określają terminów poszczególnych etapów postępowania. W zależności od indywidualnej sytuacji, w której znalazł się dłużnik, może trwać to kilka miesięcy, a nawet lat. W tym artykule przedstawimy Ci, jak wyglądają poszczególne etapy ogłoszenia upadłości konsumenckiej krok po kroku tak, abyś wiedział, co Cię czeka.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Na wstępie przypomnijmy tylko, że upadłość konsumencka to niewypłacalność osób fizycznych, które stały się niewypłacalne na skutek utraty możliwości regulowania swoich zobowiązań, np. nie są w stanie spłacić zaciągniętych kredytów albo pożyczek.

Od 24 marca 2020 r. upadłość konsumencką mogą zgłosić już nie tylko – jak to było dotychczas – osoby fizyczne, ale również te, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą, pod warunkiem że w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej były osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Etapy postępowania upadłościowego

Droga do ogłoszenia upadłości konsumenckiej to wieloetapowa i dość skomplikowana procedura. Składa się z kilku etapów.

  • Złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pismem procesowym, który musisz złożyć na odpowiednim formularzu do sądu rejonowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zawierać ściśle określone elementy. Zadbaj o jego kompletność i o dołączenie odpowiednich dokumentów. W przeciwnym razie sąd może go odrzucić.

Przebieg rozprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zawsze taki sam. Rozprawa przebiega zazwyczaj w postępowaniu niejawnym i jest rozpatrywana przez jednego sędziego. Oznacza to, że nie musisz stawiać się w sądzie osobiście. Jeżeli jednak sąd stwierdzi, że złożony przez Ciebie wniosek jest niewystarczający albo brakuje w nim dokumentów, to może wezwać Cię na rozprawę, domagając się złożenia wyjaśnień.

Sąd zweryfikuje Twój wniosek pod względem formalnym i jeżeli stwierdzi, że nie podlega on oddaleniu i zostały spełnione warunki ogłoszenia upadłości, wyda postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wyznaczy również syndyka masy upadłości.

  • Ustalenie przez syndyka listy wierzycieli oraz składu i wartości masy upadłości, tj. Twojego majątku i dochodów.
  • Likwidacja przez syndyka Twojego majątku i wykonanie planu podziału, tj. spłaty wierzycieli (jeżeli posiadasz majątek i jesteś w stanie wykonać plan spłaty; może się też zdarzyć sytuacja, że nie masz majątku podczas ogłaszania upadłości), oraz potrącenie określonej kwoty z otrzymywanych świadczeń i podział tej kwoty pomiędzy wierzycieli wskazanych na liście.

Syndyk nie pozbawi Cię wszystkich środków do życia. W przypadku wynagrodzenia za pracę lub świadczeń emerytalnych albo rentowych może on zająć jedynie ich część.

  • Wykonanie ostatecznego planu podziału masy upadłości (jeżeli posiadasz majątek) lub zatwierdzenie listy wierzytelności (jeżeli nie posiadasz majątku).
  • Wydanie przez sąd postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli polega na częściowej, ratalnej spłacie wierzycieli przez co do zasady okres do trzech lat. Jeżeli jednak sąd stwierdzi, że nie jesteś w stanie zarobkować, może umorzyć Twoje zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Nie musisz samodzielnie przechodzić przez wszystkie etapy upadłości konsumenckiej

Dla wielu osób ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jedyna szansa na życie bez długów. Pomożemy Ci złożyć w Twoim imieniu kompletny i właściwie sporządzony wniosek o upadłość konsumencką tak, aby sąd go nie odrzucił. Przeprowadzimy również przez zawiły i długi proces ogłoszenia upadłości. Zajrzyj na stronę bezdlugow.pl, a zyskasz na czasie i uwolnisz się od nękających wierzycieli.

BezDlugow.pl