Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – jakie trzeba spełnić?

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – jakie trzeba spełnić?

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej to inaczej warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką. Bo samo zgłoszenie wniosku do sądu upadłościowego o ogłoszenie upadłości jest niewystarczające. Od 24 marca 2020 r. mogą go złożyć już nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Sprawdź, na czym dokładnie te przesłanki polegają.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Zacznijmy od wyjaśnienia, że upadłość konsumencka to niewypłacalność osób fizycznych, które stały się niewypłacalne na skutek utraty możliwości regulowania swoich zobowiązań, np. nie są w stanie spłacić zaciągniętych kredytów albo pożyczek.

Co przede wszystkim daje upadłość konsumencka? Jeżeli wpadłeś w spiralę zadłużenia i chcesz uwolnić się od nękających wierzycieli, złożenie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może doprowadzić Cię do oddłużenia, tj. umorzenia całości lub części twoich długów.

Upadłość konsumencka – przesłanki pozytywne i negatywne to już przeszłość

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dzieliło się na pozytywne i negatywne. Od wystąpienia tych pierwszych (przede wszystkim chodziło o niewypłacalność dłużnika) zależało, czy upadłość konsumencką w ogóle można było ogłosić. Z kolei do przesłanek negatywnych zaliczało się przede wszystkim przyczynienie się przez dłużnika do powstania lub zwiększenia niewypłacalności. Jeżeli te przesłanki występowały, to ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie było możliwe.

Zmiana nastąpiła od dnia 24 marca 2020 r., kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U., poz. 1802). Wprowadziła ona istotne zmiany w upadłości konsumenckiej. Najistotniejszym skutkiem wprowadzenia powyższej nowelizacji było rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ale również liberalizację w zakresie przesłanek jej ogłoszenia.

Przesłanki upadłości konsumenckiej od dnia 24 marca 2020 r.

Tak jak dotychczas: jeżeli chcesz ogłosić upadłość konsumencką, to jako dłużnik musisz być niewypłacalny. Tę przesłankę ogłoszenia upadłości konsumenckiej nadal powinieneś spełniać.

Stan niewypłacalności polega na tym, że tracisz zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a ta sytuacja jest trwała. Jeżeli na bieżąco regulujesz swoje zobowiązania wobec wierzycieli, nie masz możliwości wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ważne w tym wypadku jest bowiem domniemanie, zgodnie z którym przyjmuje się, że dłużnik stał się niewypłacalny, gdy opóźnienie w spłatach zobowiązań przekracza trzy miesiące. Pamiętaj jednak, że zawsze znacząca będzie utrata zdolności do wywiązywania się z płatności.

Sąd nie będzie jednak badał przyczyn prowadzących do ogłoszenia upadłości na etapie składania wniosku, w tym w szczególności, czy powstały one w wyniku Twojego zawinionego zachowania, ale zrobi to już po ogłoszeniu upadłości. Zawinione doprowadzenie do niewypłacalności będzie brane pod uwagę przy określeniu długości planu spłat wierzycieli. W takiej sytuacji plan spłaty wierzycieli będzie musiał być ustalony na okres od minimum trzech do maksymalnie siedmiu lat.

Sąd ma możliwość odmówić oddłużenia Twoich długów w dwóch poniższych przypadkach:

  1. doprowadzenia przez Ciebie do swojej niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań;
  2. prowadzenia postępowania upadłościowego w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w ramach którego umorzono całość lub część zobowiązań.

Jeżeli chcesz ogłosić upadłość konsumencką, ale obawiasz się przejść przez cały proces samodzielnie, warto skorzystać z naszej pomocy. Na naszej stronie bezdlugow.pl sprawdzisz, jak możemy pomóc Ci poprawić Twoją sytuację finansową.

BezDlugow.pl