Upadłość konsumencka a alimenty – czy także zostają umorzone?

Upadłość konsumencka a alimenty – czy także zostają umorzone?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a zobowiązanie do płacenia alimentów to jedno z częstszych zagadnień, jakie interesuje osoby rozważające złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Co dzieje się bowiem z alimentami, jeżeli ogłosisz upadłość? W poniższym artykule chcemy rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości w kontekście długu alimentacyjnego a upadłości konsumenckiej.

Na wstępie przypomnijmy tylko, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega na tzw. oddłużeniu, czyli na możliwości wyprowadzenia zadłużonych osób z finansowych długów i doprowadzenia do umorzenia ich zobowiązań wobec wierzycieli w całości lub w części. Jest to metoda na wyjście ze spirali zaciągniętych kredytów, pożyczek, chwilówek, gdy nie jesteś już w stanie ich spłacać.

Czy upadłość konsumencka obejmuje alimenty?

Przepisy ustawy Prawo upadłościowe zawierają katalog zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu. Zaliczane są do niego zobowiązania o charakterze alimentacyjnym. Oznacza to zatem, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie obejmuje umorzenia długów alimentacyjnych. Dotyczy to zarówno zaległych, niespłaconych przez Ciebie alimentów, jak i tych bieżących.

Upadłość konsumencka a zaległe alimenty

Jeżeli osoba, która uprawniona jest do otrzymania alimentów, ma wierzytelność z tytułu zaległych alimentów, powinna zgłosić kwotę wierzytelności syndykowi. Za małoletnie dziecko zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy. W ten sposób zaległe alimenty, które masz do spłaty, zostaną uwzględnione na liście wierzytelności. Ze względu na to, że przepisy ustawy Prawo upadłościowe przewidują kolejność zaspokajania wierzycieli i że należności alimentacyjne zostały wymienione w pierwszej kategorii, wierzyciel ma szansę odzyskać przynajmniej część z należnych mu pieniędzy. Powinien jednak uzbroić się w cierpliwość, bo postępowanie upadłościowe jest procesem długotrwałym. Poza tym te alimenty zaległe – mimo że korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia – to i tak znajdują się za kosztami postępowania upadłościowego i alimentami bieżącymi.

Upadłość konsumencka a bieżące alimenty

W przypadku bieżących alimentów, które masz do spłaty, ogłoszenie stanu upadłości konsumenckiej niewiele zmieni w zakresie Twojego obowiązku alimentacyjnego. Musisz dalej go kontynuować, czyli spłacać alimenty. Twoi wierzyciele będą mieć realną szansę na otrzymanie bieżących alimentów, ponieważ ich wypłata korzysta z pierwszeństwa wypłaty (nawet przed alimentami zalrgłymi).

Kontynuowanie realizacji obowiązku alimentacyjnego po ogłoszeniu stanu upadłości w porównaniu z normalnym wywiązywaniem się z tego obowiązku różni się jedynie tym, że:

  • po ogłoszeniu upadłości aż do dnia sporządzenia ostatecznego podziału alimenty wypłaca syndyk,
  • syndyk wypłaca świadczenie w terminie płatności alimentów,
  • alimenty są wypłacane w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę dla każdego uprawnionego,
  • pozostała część alimentów nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości.

Czy po ogłoszeniu upadłości wierzyciel może żądać podwyższenia alimentów?

Tak, jest to możliwe. Wierzyciel powinien w tym celu złożyć pozew we właściwym sądzie i wytoczyć powództwo nie przeciwko syndykowi, ale przeciwko upadłemu. Jeżeli Twoja sytuacja materialna znacznie się pogorszyła, możesz również przed sądem starać się o obniżenie zasądzonej kwoty alimentów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, jak upadłość konsumencka ma wpływ na fundusz alimentacyjny, sprawdź naszej stronie bezdlugow.pl, jak możemy Ci pomóc – i skontaktuj się z nami. Nie czekaj, pozbądź się wierzycieli i daj sobie szansę na życie bez długów!

BezDlugow.pl