Upadłość konsumencka a komornik – co z postępowaniem komorniczym?

Upadłość konsumencka a komornik – co z postępowaniem komorniczym?

Jeżeli dopiero rozważasz złożenie wniosku o upadłość konsumencką, to na pewno zastanawiasz się, czy komornik nadal może prowadzić czynności egzekucyjne po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. Często istnieje bowiem zbieżność w relacji pomiędzy ogłoszeniem upadłości konsumenckiej a komornikiem. W tym artykule odpowiadamy na to pytanie.

Upadłość konsumencka a komornik – jaka jest różnica pomiędzy postępowaniem upadłościowym a egzekucyjnym?

Na wstępie chcielibyśmy wyjaśnić, że fakt, że są prowadzone wobec ciebie postępowania egzekucyjne, nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

Musisz również wiedzieć, że postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne to dwa odrębne postępowania, chociaż jedno i drugie związane są z długami. To pierwsze prowadzone jest przez syndyka powołanego przez sąd, a to drugie przez komornika. O różnicach pomiędzy syndykiem a komornikiem pisaliśmy tutaj.

  • Postępowanie upadłościowe ma na celu przede wszystkim oddłużenie (czyli doprowadzenie do jego umorzenia w całości lub w części), a dopiero w dalszej kolejności windykację należności.
  • Z kolei postępowanie egzekucyjne ma na celu wyegzekwowanie należności na rzecz wierzyciela.

Oznacza to zatem, że w postępowaniu upadłościowym – mimo że również chodzi o zaspokojenie wierzycieli, jak w przypadku postępowania egzekucyjnego –celem jest dodatkowo oddłużenie również samego dłużnika.

Wniosek o upadłość konsumencką a komornik – co dalej z postępowaniem egzekucyjnym?

Jedną z zalet złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest umorzenie wszystkich toczących się wobec ciebie postępowań egzekucyjnych. Oznacza to zatem, że możesz uwolnić się od komornika.

W praktyce wygląda to tak:

  • Kiedy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, spowodowuje to zawieszenie, a następnie wraz z jego uprawomocnieniem się – umorzenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika lub komorników.
  • Syndyk, wyznaczony przez sąd, przejmie prowadzenie wszystkich twoich spraw majątkowych jako dłużnika i upadłego. Będzie także prowadził sprawy wierzycieli w stosunku do ciebie.
  • Sam komornik może natomiast stać się twoim wierzycielem w sytuacji, gdy powstały koszty egzekucyjne, które w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego nie zostały przez ciebie pokryte.

Jeżeli planujesz dopiero złożyć wniosek o upadłość konsumencką, a toczą się już wobec ciebie postępowania komornicze, warto, abyś jeszcze przed rozpoznaniem sprawy o upadłość konsumencką, złożył do sądu wniosek o zabezpieczenie majątku. Możesz zawnioskować o zabezpieczenie w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania wniosku o upadłość i uchylenie zajęć rachunków bankowych. To pozwoli zawiesić postępowanie egzekucyjne, dopóki sąd nie wyda postanowienia o upadłość konsumencką.

Dobrą wiadomością dla ciebie może być również to, że po ogłoszeniu upadłościkonsumenckiej nie ma możliwości wszczęcia nowych egzekucji wobec wierzytelności objętych postępowaniem upadłościowym.

W razie wątpliwości zachęcamy do zajrzenia na stronę bezdlugow.pl, na której na naszym blogu dzielimy się wiedzą z zakresu upadłości konsumenckiej. Jeżeli wahasz się nad złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji. Pomożemy ci przejść przez skomplikowany proces upadłości konsumenckiej.

BezDlugow.pl