Upadłość konsumencka bez majątku w 2020 roku – ile trwa? Czy jest możliwa?

Upadłość konsumencka bez majątku w 2020 roku – ile trwa? Czy jest możliwa?

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają niewypłacalnemu dłużnikowi ogłosić upadłość konsumencką bez posiadanego majątku. Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 r., daje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej bez badania przyczyn niewypłacalności dłużnika po otwarciu postępowania. Aby upadłość mogła być ogłoszona, wystarczy zatem, że dłużnik jest niewypłacalny. Dopiero po ogłoszeniu upadłości sąd przystąpi do zbadania przyczyn niewypłacalności.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Jeżeli wpadłeś w spiralę pożyczek, zaciągnąłeś wiele kredytów, korzystałeś z tzw. chwilówek, masz niespłacone rachunki, faktury albo długi spadkowe, ogłoszenie upadłości konsumenckiej może okazać się dla ciebie dobrym rozwiązaniem, aby z tej spirali wyjść i uwolnić się od nękających wierzycieli. Upadłość konsumencka ma bowiem na celu wyprowadzić zadłużone osoby z finansowych długów i doprowadzić do umorzenia zobowiązań wobec wierzycieli w całości lub w części.

Dzięki ostatniej nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze od dnia 24 marca 2020 r. upadłość konsumencką mogą ogłosić nie tylko osoby fizyczne będące konsumentami, ale także osoby, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą. Warunkiem jest to, aby w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej były osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Upadłość konsumencka a brak majątku w 2020 r.

Popadnięcie w długi przy braku majątku, który mógłby zostać spieniężony na spłatę wierzycieli podczas ogłoszonej upadłości konsumenckiej, to częsty problem. Dłużnik może bowiem nie dysponować już żadnym majątkiem albo niczego nie posiadać, bo wszystko zdążył zabrać mu komornik.

Jak zatem i z czego spłacić długi? Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez majątku jest w ogóle możliwe?

Owszem, jest to możliwe od 2014 r. Jeżeli nie posiadasz majątku, nie jest to przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie musisz zatem posiadać żadnych nieruchomości ani ruchomości. Takie postępowanie upadłościowe dla dłużnika bez majątku w niczym nie będzie różnić się od postępowania upadłościowego dłużnika, który posiada majątek. Etapy postępowania są identyczne.

Uważa się nawet, że brak majątku będzie raczej działał na twoją korzyść niż na niekorzyść. Dlaczego? Bo umorzysz swoje długi bez ponoszenia strat materialnych. Poza tym jeżeli nie masz majątku, to twoje postępowanie upadłościowe zakończy się szybciej, niż gdybyś posiadał majątek. Syndyk w postępowaniu upadłościowym nie przystąpi bowiem do etapu sprzedaży majątku. Szybciej zakończone postępowanie upadłościowe to również krótszy czas zajęcia twojego wynagrodzenia za pracę przez syndyka.

Zgromadź dowody, gdy szykujesz się do upadłości konsumenckiej bez majątku

Samo przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdy nie masz majątku, nie wystarczy. Zgromadź dowody. Przydatna będzie np. dokumentacja medyczna, wyciągi z kont bankowych lub korespondencja z bankami, komornikiem czy firmami pożyczkowymi.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Długość postępowania upadłościowego dla dłużnika nieposiadającego majątku zależy od konkretnej sytuacji samego dłużnika, sądu oraz sprawności syndyka. Jeżeli nie posiadasz żądnego majątku, etap tzw. właściwego postępowania upadłościowego, tj. tego, które rozpoczyna się po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, nie powinien trwać dłużej niż ok. 6 miesięcy. Z kolei całe postępowanie upadłościowe z uwagi na brak majątku trwa zazwyczaj do roku.

Upadłość konsumencka a brak majątku – gdzie mogę skorzystać z pomocy?

Jeżeli chcesz rozpocząć życie bez długów, a nie masz majątku i zastanawiasz się nad oddłużeniem, skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy twojej sytuacji życiowej i finansowej. Sprawdź na naszej stronie bezdlugow.pl, jak wygląda cały proces. Dzięki naszej pomocy nie pozostaniesz sam w skomplikowanym i wieloetapowym procesie upadłości konsumenckiej.

BezDlugow.pl