Upadłość konsumencka – jakie są jej skutki?

Upadłość konsumencka – jakie są jej skutki?

Upadłość konsumencka niesie za sobą poważne skutki zarówno dla samego Upadłego, jak i dla jego rodziny. Dlatego składając wniosek o upadłość konsumencką, warto je poznać, aby rozważyć, czy to optymalne rozwiązanie dla Ciebie, i czy faktycznie może ono poprawić twoją sytuację finansową.  

Na czym polega upadłość konsumencka? 

Przypomnijmy, że upadłość konsumencka to niewypłacalność osób fizycznych, które stały się niewypłacalne na skutek utraty możliwości regulowania swoich zobowiązań, np. nie są w stanie spłacić zaciągniętych kredytów albo pożyczek. Celem upadłości konsumenckiej jest tzw. oddłużenie, tj. umorzenie zobowiązania w całości lub w części. 

Od dnia 24 marca 2020 r. do kręgu osób uprawnionych do ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostały włączone również osoby, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej były osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Upadłość konsumencka nie dotyczy zatem wyłącznie osób fizycznych. 

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z wieloma konsekwencjami. Do najważniejszych z nich zaliczamy: 

  1. Likwidację majątku

Jeżeli posiadasz majątek, musisz liczyć się z tym, że skutkiem złożenia wniosku o upadłość konsumencką będzie zbadanie Twojej sytuacji finansowej przez Sąd. Twój majątek, z wyjątkiem pewnych jego składników, wejdzie w skład masy upadłości w celu spłacenia Twoich długów i pokrycia kosztów postępowania upadłościowego. Twój majątek ulegnie zatem likwidacji poprzez jego sprzedaż w wyniku licytacji. Jeżeli masz samochód, będziesz musiał go oddać. Jeżeli posiadasz mieszkanie, licz się z wyprowadzką.

W osobnym artykule pisaliśmy o upadłości konsumenckiej w przypadku braku majątku.

  1. Wstrzymanie wszelkich postępowań windykacyjnych, sądowych, przedsądowych i komorniczych 

Nie będziesz musiał martwić się, że dzwonią do Ciebie dłużnicy albo ścigają Cię pracownicy firm windykacyjnych. Uprawomocnienie się postanowienia o upadłości spowoduje, że postępowania komornicze zostaną trwale umorzone.   

  1. Umorzenie długów i spłata tylko części zobowiązań  

Jeżeli zaciągnąłeś kredyty w bankach i pożyczki pozabankowe, zostaną one umorzone. Sąd może co prawda wyznaczyć plan spłat tych zobowiązań, ale będzie od dostosowany do Twoich możliwości. 

  1. Skutki upadłości konsumenckiej dla małżonka  

W ustawowym małżeńskim ustroju majątkowym, tj. we wspólności majątkowej skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jednego z małżonków jest powstanie przymusowego ustroju majątkowego. Oznacza to, że z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o upadłości powstanie pomiędzy Wami rozdzielność majątkowa. Rozdzielność ta nie prowadzi do podziału Waszego majątku wspólnego, ale do powstania ustroju majątkowego, w którym występują dwa majątki, tj. Twój majątek osobisty oraz majątek osobisty Twojej małżonki lub małżonka, w skład których wchodzą Wasze udziały w majątku wspólnym, jakie przypadły Wam w wyniku ustania wspólności. 

Wasz dotychczasowy majątek wspólny wejdzie w skład masy upadłości w celu zaspokojenia Twoich wierzycieli. Z kolei Twoja małżonka lub małżonek będzie mógł dochodzić swoich należności z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym jedynie w postępowaniu upadłościowym, tj. zgłaszając swoją wierzytelność sędziemu – komisarzowi tak, jak pozostali wierzyciele.  

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest łatwa, ale może zaoszczędzić Ci niepotrzebnego stresu i okazać się skutecznym rozwiązaniem Twojej sytuacji finansowej. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości możesz złożyć samodzielnie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Możesz także skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy. 

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację życiową i finansową oraz pomożemy w zebraniu wszelkich niezbędnych dokumentów. Doradzimy Ci, czy w ogóle kwalifikujesz się, aby ogłosić upadłość konsumencką i czy w Twojej konkretnej sytuacji jest ona rozsądnym rozwiązaniem. 

BezDlugow.pl